Michał Kusy

Trener z licencją UEFA Grassroots C. Student Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku wychowanie fizyczne. Do niedawna czynny zawodnik klubów z Podkarpacia. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywał na obozach piłkars. Ich uśmiechy podczas treningów są zatem bezcenne. Jako trener pragnie nieustannie sie rozwijać i doskonalić, poszukując przy tym własnych rozwiązań. Od listopada 2022 trener w MKS Krakus Nowa Huta. W naszym klubie pracuje jako pierwszy trener w Grupie Niebieskiej Żaków (r. 2015 / 2016) oraz asystent w grupach Żółtej i Czerwonej tego samego rocznika.